پرچم رنگی ۹۰*۱۵۰

  ریال55,000

  توضیحات

  پرچم های اهتزاز به صورت افقی با تنوعی بسیار گسترده از نظر نوع چاپ ، ابعاد ، جنس پارچه، رنگ و … تولید می گردند.
  ما میتوانیم لوگوی شما را بدون هیچ محدودیتی در تیراژ،با ابعاد و رنگ مورد نظرتان تولید نماییم.
  پرچم های اهتزاز افقی بصورت جای چوب یا واتر پانچ مورد استفاده قرار می گیرند.این پرچم ها با تنوعی بسیار گسترده در رنگها و ابعاد
  مختلفی تولید می گردند.

  برخی از ابعاد این محصولات عبارتند از: ۱۲۰ * ۷۰ – ۱۴۰ * ۸۰ – ۱۵۰ * ۹۰ ، ۱۷۰ * ۱۰۰ – ۲۱۰ * ۱۲۰ – ۲۴۰ * ۱۴۰ سانتی متر و ……

  پرچم های اهتزاز به صورت افقی با تنوعی بسیار گسترده از نظر نوع چاپ ، ابعاد ، جنس پارچه، رنگ و … تولید می گردند.
  ما میتوانیم لوگوی شما را بدون هیچ محدودیتی در تیراژ،با ابعاد و رنگ مورد نظرتان تولید نماییم.
  پرچم های اهتزاز افقی بصورت جای چوب یا واتر پانچ مورد استفاده قرار می گیرند.این پرچم ها با تنوعی بسیار گسترده در رنگها و ابعاد
  مختلفی تولید می گردند.

  برخی از ابعاد این محصولات عبارتند از: ۱۲۰ * ۷۰ – ۱۴۰ * ۸۰ – ۱۵۰ * ۹۰ ، ۱۷۰ * ۱۰۰ – ۲۱۰ * ۱۲۰ – ۲۴۰ * ۱۴۰ سانتی متر و ……

  پرچم های اهتزاز به صورت افقی با تنوعی بسیار گسترده از نظر نوع چاپ ، ابعاد ، جنس پارچه، رنگ و … تولید می گردند.
  ما میتوانیم لوگوی شما را بدون هیچ محدودیتی در تیراژ،با ابعاد و رنگ مورد نظرتان تولید نماییم.
  پرچم های اهتزاز افقی بصورت جای چوب یا واتر پانچ مورد استفاده قرار می گیرند.این پرچم ها با تنوعی بسیار گسترده در رنگها و ابعاد
  مختلفی تولید می گردند.

  برخی از ابعاد این محصولات عبارتند از: ۱۲۰ * ۷۰ – ۱۴۰ * ۸۰ – ۱۵۰ * ۹۰ ، ۱۷۰ * ۱۰۰ – ۲۱۰ * ۱۲۰ – ۲۴۰ * ۱۴۰ سانتی متر و ……