پرچم رنگی۱۰۰*۲۰۰

  ریال110,000

  توضیحات

  پرچم های اهتزاز به صورت افقی و عمودی با تنوعی بسیار گسترده از نظر نوع چاپ ، ابعاد ، جنس پارچه، رنگ و … تولید می گردند.
  ما میتوانیم لوگوی شما را بدون هیچ محدودیتی در تیراژ،با ابعاد و رنگ مورد نظرتان تولید نماییم.

  • پرچم های اهتزاز عمودی به صورت واترپانچ جهت نصب بر روی میله های اهتزاز و یا بصورت دوسر جای چوب جهت نصب بر روی واتر بندها
  مورد استفاده قرار می گیرند.برخی از ابعاد معمول این پرچم ها عبارتند از: ۲* ۱ – ۳* ۱ – ۴* ۱ – ۵* ۱ متر و …..

  پرچم های اهتزاز به صورت افقی و عمودی با تنوعی بسیار گسترده از نظر نوع چاپ ، ابعاد ، جنس پارچه، رنگ و … تولید می گردند.
  ما میتوانیم لوگوی شما را بدون هیچ محدودیتی در تیراژ،با ابعاد و رنگ مورد نظرتان تولید نماییم.

  پرچم های اهتزاز عمودی به صورت واترپانچ جهت نصب بر روی میله های اهتزاز و یا بصورت دوسر جای چوب جهت نصب بر روی واتر بندها
  مورد استفاده قرار می گیرند.برخی از ابعاد معمول این پرچم ها عبارتند از: ۲* ۱ – ۳* ۱ – ۴* ۱ – ۵* ۱ متر و …..

  پرچم های اهتزاز به صورت افقی و عمودی با تنوعی بسیار گسترده از نظر نوع چاپ ، ابعاد ، جنس پارچه، رنگ و … تولید می گردند.
  ما میتوانیم لوگوی شما را بدون هیچ محدودیتی در تیراژ،با ابعاد و رنگ مورد نظرتان تولید نماییم.

  • پرچم های اهتزاز عمودی به صورت واترپانچ جهت نصب بر روی میله های اهتزاز و یا بصورت دوسر جای چوب جهت نصب بر روی واتر بندها
  مورد استفاده قرار می گیرند.برخی از ابعاد معمول این پرچم ها عبارتند از: ۲* ۱ – ۳* ۱ – ۴* ۱ – ۵* ۱ متر و …..